Διαθέσιμα μαθήματα

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ. και Πανεπιστημίου Πειραιώς

 υπό την Αιγίδα Πιστοποίησης της EFICERT 

Certificate of Study in Financial Planning and Insurance AdviceΓενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Δ

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των ερωτήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τετάρτη 13 & Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 - 18:00 &
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 - 17:00
Εισηγητής: κος Κώστας Παπαϊωάννου
Δευτέρα 11 & Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 - 18:00 
& Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 - 17:00Εισηγήτρια: κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου
Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών
 ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων
Η Οδηγία IDD και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά