Διαθέσιμα μαθήματα

Με την Ακαδημαϊκή Αξιοπιστία 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και την Ασφαλιστική Τεχνογνωσία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών
Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Α
Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη γενική δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 10 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 6 εξεταζόμενες ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. 
 
Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρόνως στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων.
  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*Για όσους παρακολουθούν το μάθημα, η τιμή αγοράς του συγγράμματος  «Ιδιωτική Ασφάλιση» είναι 25 € (ποσοστό έκπτωσης 50%).

Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Β

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 10 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 6 εξεταζόμενες ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρόνως στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης  Πιστοποιητικού Επιπέδου Γ΄

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη  δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά  10 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 6 εξεταζόμενες ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρόνως στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Δ

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των ερωτήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακαδημαϊκη Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ. και Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τρίτη & Πέμπτη, 10 & 12 Ιουλίου, 16.00 - 20.00

Τετάρτη 17 & Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

16:00 - 19:20

Εισηγητές: κ. Γιώργος Πλωμαρίτης & κ. Γιάννης Χαβρουζάς


Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών
 ως Βάσεις Ανάπτυξης Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για need

Η Οδηγία IDD
και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική ΑγοράΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Αναβάθμιση του Ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

ΤΟΜΕΑΣ Β

Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς

Θέμα: Ασφαλιστική Σύμβαση, Κλάδος Αστικής Ευθύνης, Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες