Διαθέσιμα μαθήματα


Υπό την Αιγίδα και την Υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων
Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ., Πανεπιστημίου Πειραιώς και EFICERT


   


Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των ερωτήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 
του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Εισηγήτρια: κα Σοφία Μητροπούλου


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
 «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 
του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής ΜακεδονίαςΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Εισηγητής: κος Γιώργος Χανός


D & O LIABILITY INSURANCE 
Δευτέρα 9 & Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 - 19:20Εισηγήτρια: κα Δώρα Αποστολοπούλου
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, 12:00 - 18:00 


Εισηγήτρια: κα Μέλινα ΤσικογιαννοπούλουΔευτέρα 7 & Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, 13:00 - 18:00 &
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, 13:00 - 17:00
Εισηγητής: κος Κώστας Παπαϊωάννου

ΤΟΜΕΑΣ Α

"Τεχνικές Οδηγίες Ανάληψης Κινδύνου Κλάδων Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Σκαφών & Προσωπικών Ατυχημάτων"
Η Οδηγία I.D.D.

και το Νέο Πλαίσιο

 Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων 


Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών
 ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων