Διαθέσιμα μαθήματα


Υπό την Αιγίδα και την Υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων
Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ., Πανεπιστημίου Πειραιώς και EFICERT


   


Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των ερωτήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες


Δευτέρα 6 & Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, 16:00 - 19:20


Εισηγήτρια: κα Λόντου Κωνσταντίνα


Τρίτη 7 & Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, 16:00 - 19:20
Εισηγήτρια: κα Αγγελική Μαραγκάκη
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE
 AND MEDICAL UNDERWRITING Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, 16:00 – 19:20


Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Προσκεκλημένοι Guest Speakers

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:
Ως προσκεκλημένος Guest Speaker, ο Ιατρός κος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. 

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece. Ο κος Σκαβάρας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL, καθώς και πτυχίου Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE. 

Η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK UNDERWRITING AND CLAIMS MANAGEMENT, P & C

κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17:00 - 20:20

από την Τρίτη, 16 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής του Προγράμματος: κος Γιώργος Σπαντιδάκης Ο κύκλος των Πωλήσεων σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον 

Οι πλατφόρμες, τα Social Media, τα apps και οι τεχνικές

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in DIGITAL SALES DEVELOPMENTΚάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 9 Ιουνίου, έως και την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 16:00 - 19:20 

Εισηγητές: κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου και κος Γιώργος Χανός
CYBER RISK INSURANCE
Τρίτη 9 & Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, 16:00 - 19:20


Εισηγητής: κος Κώστας Βούλγαρης
Τρίτη 23, Τετάρτη 24, Παρασκευή 26 Ιουνίου, 11:00 - 15:00 
& Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 11:00 - 15:00Εισηγήτρια: κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου
Δευτέρα 22 & Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020,
16:00 - 19:20
Εισηγητής κος Γιώργος Βερούσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4583/2018ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ Β_2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ Γ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ Γ