Καλώς ήλθατε στο εκπαιδευτικό περιβάλλον εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί τον αποκλειστικό κλαδικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών υπηρεσιών προς το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.Live Courses

Ειδικά προγράμματα e-learning με live υποστήριξη μέσα στα "δωμάτια" web conference.

Τεστ προσομοίωσης Πιστοποιητικών

Το ΕΙΑΣ παρέχει στους υποψηφίους διαμεσολαβητές τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην ύλη των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας για την απόκτηση:

Διαθέσιμα Μαθήματα

Με την Ακαδημαϊκή Αξιοπιστία 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και την Ασφαλιστική Τεχνογνωσία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών
Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Α
Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη γενική δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 10 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 6 εξεταζόμενες ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. 
 
Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρόνως στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων.
  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*Για όσους παρακολουθούν το μάθημα, η τιμή αγοράς του συγγράμματος  «Ιδιωτική Ασφάλιση» είναι 25 € (ποσοστό έκπτωσης 50%).

Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Β

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 10 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 6 εξεταζόμενες ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρόνως στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης  Πιστοποιητικού Επιπέδου Γ΄

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη  δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά  10 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 6 εξεταζόμενες ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρόνως στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενική Δοκιμασία Προσομοίωσης Πιστοποιητικού Δ

Το ΕΙΑΣ δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ, να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης τα οποία προσομοιώνουν τις εξετάσεις.

Στη δοκιμασία προσομοίωσης επιλέγονται τυχαία κάθε φορά 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των ερωτήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25€ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018: 13:30 - 16:00

Εισηγήτρια: κα Κωνσταντίνα Λόντου


Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, 16:00 - 19:20
Εισηγητές: κος Στάθης Γκόργκας & κα Εργίνα Ξυδούς

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Αναβάθμιση του Ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Τομέας Β: ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ


ΤΟΜΕΑΣ Β: ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Β

Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς

Θέμα: Ασφαλιστική Σύμβαση, Κλάδος Αστικής Ευθύνης, Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες